فروشگاه پاسارگاد نوین توزیع‌کننده انواع سیم و کابل سیمباف

سیم

تصویر عنوان توضیحات قیمت سبد خرید

سیم افشان 240*1

1-276

معرفی سیم افشان 240*1 سیم افشان 240*1 از محصولات

سیم افشان 150*1

1-274

معرفی سیم افشان 150*1 سیم افشان 150*1 از محصولات

سیم افشان 185*1

1-275

معرفی سیم افشان 185*1 سیم افشان 185*1 از محصولات

سیم افشان 120*1

1-273

معرفی سیم افشان 120*1 سیم افشان 120*1 از محصولات

سیم ارت 500*1

1-272

معرفی سیم ارت 500*1 سیم ارت 500*1 برای اتصال به

سیم ارت 400*1

1-271

معرفی سیم ارت 400*1 سیم ارت 400*1 برای اتصال به

سیم ارت 300*1

1-270

معرفی سیم ارت 300*1 سیم ارت 300*1 برای اتصال به

سیم ارت 240*1

1-269

معرفی سیم ارت 240*1 سیم ارت 240*1 برای اتصال به

سیم ارت 185*1

1-268

معرفی سیم ارت 185*1 سیم ارت 185*1 برای اتصال

سیم ارت 150*1

1-267

معرفی سیم ارت 150*1 سیم ارت 150*1 برای اتصال

سیم ارت 120*1

1-266

معرفی سیم ارت 120*1 سیم ارت 120*1 برای اتصال به

سیم ارت 95*1

1-265

معرفی سیم ارت 95*1 سیم ارت 95*1 برای اتصال به

سیم افشان 6*1

1-256

معرفی سیم افشان 6*1 سیم افشان 6*1 از محصولات

161,000

سیم افشان 4*1

1-255

معرفی سیم افشان 4*1 سیم افشان 4*1 از محصولات

110,100

سیم افشان 2.5*1

1-254

معرفی سیم افشان 2.5*1 سیم افشان 2.5*1 از محصولات

70,300

سیم افشان 1.5*1

1-253

معرفی سیم افشان 1.5*1 سیم افشان 1.5*1 از محصولات

43,400

سیم افشان 1*1

1-252

معرفی سیم افشان 1*1 سیم افشان 1*1 از محصولات

30,300

سیم افشان 0.75*1

1-251

معرفی سیم افشان 0.75*1 سیم افشان 0.75*1 از محصولات

23,900

سیم ارت 70*1

1-250

معرفی سیم ارت 70*1 سیم ارت 70*1 برای اتصال

1,876,000

سیم ارت 50*1

1-249

معرفی سیم ارت 50*1 سیم ارت 50*1 برای اتصال

1,334,100

سیم ارت 35*1

1-248

معرفی سیم ارت 35*1 سیم ارت 35*1 برای اتصال

976,500

سیم ارت 25*1

1-247

معرفی سیم ارت 25*1 سیم ارت 25*1 برای اتصال

708,000

سیم ارت 16*1

1-246

معرفی سیم ارت 16*1 سیم ارت 16*1 برای اتصال

454,800

کابل کنستانتریک (nycy) 3*6+6

1-245

معرفی کابل کنستانتریک (nycy) 3*6+6 کابل کنستانتریک (nycy) 3*6+6

808,100

کابل کنستانتریک (nycy) 3*10+10

1-244

معرفی کابل کنستانتریک (nycy) 3*10+10 کابل کنستانتریک (nycy) 3*10+10

1,278,100

کابل کنستانتریک (nycy) 1*6+6

1-243

معرفی کابل کنستانتریک (nycy) 1*6+6 کابل کنستانتریک (nycy) 1*6+6

401,000

کابل کنستانتریک (nycy) 1*10+10

1-242

معرفی کابل کنستانتریک (nycy) 1*10+10 کابل کنستانتریک (nycy) 1*10+10 محصولی

618,300

سیم ارت 10*1

1-241

معرفی سیم ارت 10*1 سیم ارت 10*1 برای اتصال

294,600

سیم افشان 0.5*1

1-240

معرفی سیم افشان 0.5*1 سیم افشان 0.5*1 از محصولات

17,100

سیم نایلون سیمباف 2.5*2

1-97

معرفی سیم نایلون سیمباف 2.5*2 سیم نایلون سیمباف 2.5*2 یکی

سیم نایلون سیمباف 1.5*2

1-96

معرفی سیم نایلون سیمباف 1.5*2 سیم نایلون سیمباف 1.5*2 یکی

سیم نایلون سیمباف 1*2

1-95

معرفی سیم نایلون سیمباف 1*2 سیم نایلون سیمباف 1*2 یکی

سیم نایلون سیمباف 0.75*2

1-94

معرفی سیم نایلون سیمباف 0.75*2 سیم نایلون سیمباف 0.75*2 یکی

سیم نایلون سیمباف 0.5*2

1-93

معرفی سیم نایلون سیمباف 0.5*2 سیم نایلون سیمباف 0.5*2

سیم ارت مفتول سیمباف 35*1

1-92

معرفی سیم ارت مفتول سیمباف 35*1 از سیم ارت

سیم ارت مفتول سیمباف 25*1

1-91

معرفی سیم ارت مفتول سیمباف 25*1 از سیم ارت

سیم ارت مفتول سیمباف 16*1

1-90

معرفی سیم ارت مفتول سیمباف 16*1 از سیم ارت

سیم ارت سیمباف 6*1

1-83

معرفی سیم ارت سیمباف 6*1 از سیم ارت سیمباف

سیم ارت سیمباف 4*1

1-82

معرفی سیم ارت سیمباف 4*1 از سیم ارت سیمباف

سیم ارت سیمباف 2.5*1

1-81

معرفی سیم ارت سیمباف 2.5*1 از سیم ارت سیمباف

سیم ارت سیمباف 1.5*1

1-80

معرفی سیم ارت سیمباف 1.5*1 از سیم ارت سیمباف

سیم افشان سیمباف 95*1

1-79

معرفی سیم افشان سیمباف 95*1 سیم افشان سیمباف 95*1

2,479,100

سیم افشان سیمباف 70*1

1-78

معرفی سیم افشان سیمباف 70*1 سیم افشان سیمباف 70*1 از

1,881,000

سیم افشان سیمباف 50*1

1-77

معرفی سیم افشان سیمباف 50*1 سیم افشان سیمباف 50*1 از

1,332,000

سیم افشان سیمباف 35*1

1-76

معرفی سیم افشان سیمباف 35*1 سیم افشان سیمباف 35*1 از

929,100

سیم افشان سیمباف 25*1

1-75

معرفی سیم افشان سیمباف 25*1 سیم افشان سیمباف 25*1 از

665,800

سیم افشان سیمباف 16*1

1-74

معرفی سیم افشان سیمباف 16*1 سیم افشان سیمباف 16*1 از

426,600

سیم افشان سیمباف 10*1

1-73

معرفی سیم افشان سیمباف 10*1 سیم افشان سیمباف 10*1 از

274,500

سیم افشان نمره 4

1-25

سیم افشان نمره 4 دارای سطح مقطع 4 میلیمتر

سیم افشان نمره 6

1-24

سیم افشان نمره 6 دارای سطح مقطع 6 میلیمتر

مادامی که بخواهیم جریان الکتریکی را از یک نقطه به نقطه دیگر انتقال دهیم از یک قطعه نازک مسی و آلومینیومی که به آن سیم  گفته می‌شود، استفاده می‌کنیم.

این قطعه با توجه به نیاز کاربر از قطرهای متفاوت و اندازه‌های مختلف بهره می‌برد. که با نام سیم‌بافه هم شناخته می‌شوند. 

توجه کنید که بهترین رسانا برای انتقال جریان الکتریکی فلز مس می‌باشد. اما در سال‌های اخیر این فلز با افزایش قیمت همراه بوده و به همین دلیل تولید کننده‌ها برای جبران این افزایش قیمت رسانای آلومینیوم را مورد استفاده قرار دادند. که به عبارتی بهترین جایگزین برای فلز مس، آلومینیوم می‌باشد.

لذا بیشتر ویژگی های مس را دارد و قیمت آن نسبت به فلز مس بسیار مقرون به صرفه‌تر و مناسب‌تر است. اما دلیلی که موجب می‌شود نوع مسی هنوز دارای محبوبیت باشد و طرفداران خود را داشته باشد این است که فلز آلومینیوم زود تر گرم می شود و واکنش نشان می دهد. در صورتی که فلز مس اینگونه نیست.

اساسا آلومینیوم مقاومت الکتریکی بیشتری نسبت به فلز مس دارد. اما قیمت تقریبا یک سومی آن بسیار وسوسه کننده است و موجب می‌شود که بسیاری از افراد آن‌ها را مورد استفاده قرار دهند.

ویژگی خوب دیگری که می‌توان برای فلز آلومینیوم نام برد سبک وزن بودن آن نسبت به سیم مسی می‌باشد. این امر یکی از دلایل ارزان قیمت بودن سیم آلومینیوم است. سیم‌ها در انواع مختلفی تولید می‌شوند که هر کدام مشخصه‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارند. با توجه به آن‌ها در مکان‌ها و شرایط و مختلف بکار برده می‌شوند. سیم‌های افشان، مفتولی، سه فاز و … برخی از آن‌ها می‌باشند.

خرید سیم

خرید این محصول یکی از مهم‌ترین فرآیندهای تولید در پروژه‌های اجرایی و ساختمان‌ها است. پس نباید نسبت به آن کم اهمیت و بی‌توجه باشیم. زمانی که می‌خواهید این محصول را با متریال مس یا آلومینیوم خریداری کنید حتما نکات زیر را در نظر داشته باشید.

» اساسا سطح مقطع هادی آلومینومی 1.6 برابر بزرگ تر از سطح مقطع هادی مسی به ازای طول است و افت ولتاژ و مقاومت آن‌ها یکسان می‌باشد.

» باید بدانید که چگالی آلومینیوم تقریبا 30% چگالی فلز مس می‌باشد. که همین دلیل سبک وزن بودن آن نسبت به مس می‌باشد.

» سبک وزن بودن آلومینیوم باعث کاهش وزن می‌شود و این امر سهولت حمل و نقل را در پی‌خواهد داشت.

» سعی کنید این محصول را از فروشگاه‌های معتبر خریداری کنید. به شما توصیه می کنیم که خرید خود را از فروشگاه اینترنتی  پاسارگاد نوین به صورت اینترنتی خریداری نمایید. چرا که می‌توانید محصولات با کیفیت و قیمت مناسب را خریداری کنید.

» در هنگام خرید همیشه کیفیت را در مرحله اول مد نظر خود قرار دهید و سیم‌ها را تولید کنندگان مطرح و به نام خریداری کنید.

» محصولاتی که فاقد کیفیت و استاندارد هستند را به دلیل قیمت ارزانشان خریداری نمایید. لذا محصولات غیر استاندارد علاوه بر خسارت مالی ممکن است که موجب تلفات جانی هم شوند و حوادث ناگواری را به وجود بیاورند.

» از آن جایی که سیم‌ها در انواع مختلفی تولید می‌شوند مسلما قیمت آن‌ها متفاوت خواهد بود. پس با توجه به نیازتان می‌توانید که نوع سیم را مشخص کنید سپس اقدام به خرید کنید.

شرکت‌های زیادی در زمینه تولید سیم‌ها فعالیت می‌کنند و شما شاهد برندهای متفاوتی خواهید بود. سعی کنید که برندی را خریداری کنید که کیفیت محصولاتش حرف اول را بزند فرامش نکنید که نباید کیفیت را فدای قیمت یک محصول کنید.

قیمت سیم

با توجه به نوساناتی که در پارامتر قیمت این محصول دیده می‌شود عوامل زیادی در قیمت آن تاثیرگذار خواهند بود. که در ادامه آن ها را بیشتر و جزئی تر بررسی می‌کنیم:

 » مواد اولیه استفاده شده در تولید سیم‌ها: معمولا از رایج‌ترین فلزاتی که به عنوان هادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، فلز مس و آلومینیوم می‌باشند.

به عبارت دیگر می‌توانیم بگوییم که یکی از عوامل موثر در قیمت سیم‌ها قیمت این فلزات می‌باشند. به همین دلیل بالا و پایین شدن قیمت جهانی و یا داخلی این فلزات تاثیر مستقیمی بر آن‌ها خواهد داشت.


یک عامل موثر در قیمت این محصول هزینه مواد اولیه بکار برده شده است و تاثیر آن این گونه است که اگر شما این محصول را عایق دار یا به عبارتی روکش دار انتخاب کنید در صورت تغییر قیمت مواد اولی ساخت عایق بکار رفته شده روی قیمت نهایی نیز تاثیرگذار خواهد بود.

» هزینه حمل و نقل، دستمزد نیرو های انسانی، قیمت انرژی مصرفی: از دیگر عوامل موثر بر قیمت این محصول می‌توان به قیمت انرژی مصرفی که در زمان تولید استفاده می‌شود را نام برد، که معمولا انرژی الکتریسته می‌باشد. میزان دستمزد نیروهای انسانی و حمل نقل دو عامل دیگر موثر بر قیمت می‌باشند.

» میزان مس مصرف شده: در تولید این سیم‌ها می‌تواند تاثیر بسزایی در قیمت آن بگذارد چرا که فلز مس گران قیمت‌تر و سنگین وزن‌تر است.

» برند و کیفیت محصول: برندهای متفاوت کیفیت‌های متفاوتی دارند که این عامل در قیمت محصول بی‌تاثیر نیست. لذا برندهای برتر در تولید محصول از بهترین مواد اولیه استفاده می‌کنند و کیفیت محصول بسیار بالا است. اما در سایر برندها اینگونه نمی‌باشد.

دیدگاه‌های نوشته

*
*

  مرتضی جنتی 17 تیر 1401 پاسخ

  بیشتری بنویسین لطفا

  حسینعلی همت 21 تیر 1401 پاسخ

  مطالب بی نظیر بود

  پرویز مرادخانی 25 تیر 1401 پاسخ

  لطفا آدرستون رو برای بنده ارسال کنین بنده ارسال کنینشاوره آنلاین و حضوری باهم متفاوته

   admin pncable 28 تیر 1401 پاسخ

   تهران، خیابان لاله زار جنوبی، کوچه ملا نوروزی، پاساژ خواجوی، طبقه اول، پلاک ۱۰۵

  مرتضی کیان 19 مرداد 1401 پاسخ

  مشاوره آنلاین از چه طریقی صورت می گیره؟

  عبدالرضا نادری 22 مرداد 1401 پاسخ

  لطفا آدرستون رو برای بنده ارسال کنین

  بهزاد سلیمانی 23 مرداد 1401 پاسخ

  لیست قیمت رو امکانش هست ارسال کنید برام؟

  میلاد روحانی 29 مرداد 1401 پاسخ

  لطفا آدرستون رو برای بنده ارسال کنینم چجوری باهاتون ارتباط بر قرار کنم

برای اطلاع از آخرین تخفیفات با ما در تماس باشید.