فروشگاه پاسارگاد نوین توزیع‌کننده انواع سیم و کابل سیمباف
سبد خرید خالی است.

لیست قیمت

لیست قیمت محصولات پاسارگاد نوین


لیســـت قیمــت سیــم افشان سیمباف

سایز قیمت (ریال)
1x0.752,120,000
1x12,680,000
1x1.54,300,000
1x2.56,450,000
1x410,750,000
1x614,550,000
1x1021,940,000
1x16360,000
1x25551,000
1x35783,000
1x501,145,000
1x701,700,000
1x95-

لیســـت قیمــت سیــم ارت سیمباف

سایزقیمت (ریال)
1x1.5 4.310.000
1x2.5 6,460,000
1x410,770,000
1x614,600,000
1x1022,000,000
1x16365,000
1x25556,000
1x35790,000
1x501,150,000
1x701,710,000

لیســـت قیمــت کابل آلومینیومی سیمباف

نوع محصولقیمت (ریال)نوع محصولقیمت (ریال)
کابل آلومینیومی 1x2590,000کابل آلومینیومی 1x35112,000
کابل آلومینیومی 1x50151,000کابل آلومینیومی 1x70189,000
کابل آلومینیومی 1x95247,000کابل آلومینیومی 1x120313,500
کابل آلومینیومی 1x150390,000کابل آلومینیومی 1x185478,000
کابل آلومینیومی 1x240588,000کابل آلومینیومی 1x300735,000
کابل آلومینیومی 1x400979,000کابل آلومینیومی 1x500121,000
کابل آلومینیومی 2x10123,000کابل آلومینیومی 2x16162,000
کابل آلومینیومی 2x25231,000کابل آلومینیومی 2x35280,000
3x25+16319,0003x35+16396,000
3x50+25478,0003x70+35643,000
3x95+50847,0003x120+701,095,000
3x150+701,360,0003x185+951,690,000
3x240+1201,740,000/1,790,000
کابل آلومینیومی 4x10170,000کابل آلومینیومی 4x16253,000
کابل آلومینیومی 4x25370,000کابل آلومینیومی 4x35495,000
کابل آلومینیومی 4x1852,310,000
کابل آلومینیومی 5x16313,000کابل آلومینیومی 5x25412,500